Selecteer een pagina

Onlangs heeft didara een opdracht ontvangen van BLR-Bimon klimaattechniek voor het interim projectmanagement van diverse renovatie projecten op legerbasissen en in penitentiaire inrichtingen. Zo wordt bijvoorbeeld op vliegbasis Volkel de brandweerkazerne gerenoveerd om verblijf en arbeid onder moderne omstandigheden mogelijk te maken en is in de PI Krimpen de luchtbehandelingsinstallatie van een cellenblok uitgebreid. Al deze projecten worden gerealiseerd onder de regie van het Rijksvastgoedbedrijf.

De opdracht is in juni gestart en loopt totdat de interne capaciteit bij BLR-Bimon weer op volle sterkte is.