Selecteer een pagina

hoe  U helpt

U bent verantwoordelijk voor het gebouwbeheer. U heeft moeten constateren dat er onvoldoende capaciteit of gebrek aan kennis is in huis. En U wilt nú ontzorgd worden bij het projectmatig werken, bij die ene specifieke opdracht, of het eindelijk inventariseren van uw asset.

Didara geeft focus, advies en ondersteuning. Onze gezamenlijke realisatie betekent een krachtige vertaling van de projectwens naar de aannemer. Een juiste begeleiding van de uitvoering. Een frisse structuur in de werkwijze op een afdeling. Specificatie van uw pand en inventaris. Helder en overzichtelijk.

hoe

Didara zorgt voor een helder en overzichtelijk verloop van uw opdracht en een solide communicatie door frequente rapportage.

projectmanagement

Uw organisatie besluit tot een verbouwing of renovatie. Didara biedt begeleiding. Met een gestructureerde werkwijze doorlopen we gezamenlijk de verschillende fasen binnen het project.

Didara ziet telkens opnieuw het belang de volgende fasen te onderscheiden: initiatief, programmavorming, ontwerp, voorbereiding, realisatie, oplevering en overdracht. Samen bepalen we wat het juiste moment is voor didara om deel te nemen, en op welke manier.

In welke fase dan ook: didara naast u betekent voor alle betrokkenen een zorgvuldige samenwerking, focus en overzicht.

specifieke opdracht

U vindt het tijd voor verandering of opruiming binnen uw organisatie. Didara biedt die extra inzet om de wensen te realiseren waar u normaal niet toe komt. Zo wilt u bijvoorbeeld meer structuur, door verandering van de werkwijze van een afdeling. Of de vastgoedportefeuille dient opgezet te worden.

beheer of administratie

U wenst dat uw administratie doelmatig, inzichtelijk en professioneel verloopt. Didara helpt u bij het opzetten van een structuur. En dat het gegevensbeheer optimaal gebeurt. Alles afgestemd op de specifieke behoefte van uw organisatie.

het gezicht achter

Michiel Schaapveld (1970), oprichter van didara, pakt graag uw (complexe) situatie aan. Hij wil met alle betrokken partijen tot een oplossing te komen.

Door scholing, maar vooral jarenlange praktijkervaring heeft hij toegepaste kennis van projectmanagement en verbeterprocessen. Hij heeft een voorkeur voor variëteit in werkzaamheden. Hij gaat open het contact aan, zo nodig tot in detail. En hij waardeert balans in een langdurige samenwerking.

over 

Michiel: “Ik koos didara als naam voor mijn bedrijf. Het geeft me richting, Het woord betekent oorspronkelijk “de conditie van goed zijn”. Ik weet dat het voor ZZP’ers soms moeilijk is een organisatie het gevoel te geven echt betrokken te zijn. Ik neem deze gevoeligheid mee in een zo transparant mogelijke communicatie. Door bovendien gewoon goed en op tijd werk te leveren maak ik de intentie van didara waar”.

laatste nieuws van 

Klimaatinstallaties

Klimaatinstallaties

Onlangs heeft didara een opdracht ontvangen van BLR-Bimon klimaattechniek voor het interim projectmanagement van diverse renovatie projecten op legerbasissen en in penitentiaire inrichtingen. Zo wordt bijvoorbeeld op vliegbasis Volkel de brandweerkazerne gerenoveerd om verblijf en arbeid onder moderne omstandigheden mogelijk te maken en is in de PI Krimpen de luchtbehandelingsinstallatie van een cellenblok uitgebreid. Al deze projecten worden gerealiseerd onder de regie van het Rijksvastgoedbedrijf.

De opdracht is in juni gestart en loopt totdat de interne capaciteit bij BLR-Bimon weer op volle sterkte is.

Afvalwaterzuiveringsinstallaties

In opdracht van Modderkolk Projects & Maintenance is didara in april gestart met het projectmanagement voor de aanleg van elektrotechnische installaties ten behoeve van twee afvalwaterzuiveringsinstallaties die ingepast worden in de farmaceutische industrie. De installaties worden in een bedrijfshal in meerdere containerunits geprefabriceerd en droog getest om vervolgens na transport op locatie weer samen te bouwen. Tijdens de prefabricagefase wordt op locatie de infrastructuur ingericht op de komst van de installaties. Het project is in januari gestart met als doel in februari 2021 na validatie in werking te stellen.

kom in contact

E-mail Adres

kantoor@didara.nl

Telefoon

+31 (0) 6513 568 29

Bezoekadres

Parkdwarsstraat 22
6511 DK  NIJMEGEN

Gegevens
KvK 76846350
IBAN NL04 KNAB 0259 8797 11